Tillsynsmän i klubben ska kolla om jag får sätt mobilnr i listan

Sture Söderberg 070 395 49 44

Leif  Blomqvist  

Jan Isaksson

Christer  Karlsson

Kaj  Kottelin  073 1839582

Leif  Nyberg

Tommy Sandberg  070 3028178

Gunnar  Stenvall

Fredrik Öhgren

Tord  Öhman