Mycket snö i dikena man sjönk ner till midjan tappra träd /slyröjare