Fiskeregler för Abborrtjärn.

Kom ihåg att du som fiskar alltid är skyldig att känna till de bestämmelser som gäller för det vatten du fiskar i.

• Endast ETT spöredskap (spinn-, mete-, flug- eller pimpelspö) fört från hand får användas. • Båt får ej nyttjas. Vid flugfiske gäller flytring 

*Vi har ändrat reglerna angående sjön Abborrtjärn MAN FÅR HA TVÅ SPÖN PÅ VINTERFISKET

• Egna barn under 16 år får fiska i målsmans sällskap på målsmans fiskekort. • Fiskekortet SKALL medföras vid fiske. • Fångstbegränsning: 3 fiskar/ fiskekort och dygn. • Minimimått för att avliva och behålla fisk är: Harr, 30 cm; Öring, 30 cm;. Längden mätes från nosens spets till stjärtfenans yttersta spets. Fisk som inte håller minimimåttet skall omedelbart återutsättas. Respektera detta för fiskets bästa. • Fiske med levande agnfisk är absolut förbjudet. • Vad som övrigt sägs i gällande fiskelagstiftning gäller utöver de här reglerna. • Det är varje fiskares skyldighet att känna till de regler som gäller.